İKLİMSEL DEĞİŞİKLİKLERİN FISTIĞA ZARARLARI

İklimsel Değişikliklerin Fıstığa Zararları

SİİRT İLİ FISTIK BAHÇELERİNDE GÖRÜLEN SALKIM VE YAPRAK DÖKÜLMELERİ İLE İLGİLİ TESPİTLER SONUCU YAPILMASI GEREKENLER

RAPOR

Son zamanlarda fıstık yetiştiricileri tarafından “meyve ve meyve salkımı dökülmeleri” şeklinde görülen bir belirti ile şikayetlerin artması üzerine Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik elemanları ile birlikte sorunun tespiti için fıstık bahçelerinde yapılan incelemeler ve gözlemler sonucunda; fıstık bahçelerinde salkımlar şeklinde ani meyve dökümleri ile kalın gövdelerdeki uyur göz uyanmaları ve düzensiz uç sürgünü büyüme belirtileri tespit edilmiştir. Söz konusu belirtilerin sebepleri konusunda herhangi bir paraziter etmenin ya da bir zararlının varlığına rastlanılmamıştır.
Kanaatimizce söz konusu problemin kaynağı fizyolojiktir. Bu yıl sıcakların erken gelmesi sonucunda fıstık ağaçları dinlenmeden erken çıkmış ve gerek soğuklanmanın yeterince karşılanamaması gerekse de yağmurlarla birlikte ani sıcaklık düşmeleri, özellikle de iyi beslenememiş zayıf ağaçlarda meyve, meyve salkımı ve yaprak dökümlerine sebep olmuştur. 
Bu durumda yapılacak en önemli önlem, ağaçları güçlendirmek adına ağaçlara besin elementi takviyesidir. Bu bağlamda sıvı yaprak gübreleri kullanılabileceği gibi, topraktan besin maddesi alımını gübre şerbeti ya da eriyik şeklinde vermektir. Bu amaçla özellikle Kalsiyum ve Bor takviyeli gübreler ile organik gübreler kullanılabilir. Bitkiler besinleri iyon halinde aldıklarından toprağa granül halde inorganik gübre ya da yanmış organik gübre atılması (artık yağmurlar azaldığı ya da bittiği şeklinde düşünülürse) yeterince faydalı olmayacaktır. Bu nedenle emilimi artırmak için çiftlik gübresini sulandırılmış şerbet halde, diğer inorganik gübreleri ise sıvı formda vermek gerekir bu soruna karşı bu zamanda.
Ayrıca bir sonraki yıl olası ani sıcaklık düşüşlerine karşı ağaçları güçlü tutmak adına, gübrelemeyi özellikle dinlenme döneminin bitiminden sonra kasım aralık aylarında ağaçların diplerine yanmış formda verilmesi şeklinde önerebiliriz. Böylelikle olası ani sıcaklık düşmelerinde en az zararla etkilenilmiş olunur. 
Bunların yanında ağaçların zayıflamasına sebep olacak hastalık ve zararlılarla mücadele ve doğru budama da ağaçları bu tür olumsuz koşullara karşı güçlü tutmak adına hazırlıklı kılacaktır.
Umarız başka sorun yaşanmadan bol kazançlı bir üretim yılı olur.

Prof. Dr. Koray ÖZRENK
Dr. Öğrt. Üyesi Yusuf AYDIN
Dr. Öğrt. Üyesi Cevdet KAPLAN
Dr. Öğrt. Üyesi Burak SALTUK

ALINTIDIR!