SİİRT İLİ FISTIK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

 

            12.01.2018 tarihinde kurulan ve Kurucu ortaklarından olduğunuz Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinde üzerinize düşen ödenmesi gereken 100.000,00 TL kuruluş sermayesinin 25.000,00 TL sini ödemiş bulunmaktayken geri kalan 75.000,00 TL kuruluş sermayesini halihazırda ödememiş bulunmaktasınız. Bu borç şirket ana sözleşmesi gereği en geç 12.01.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde Siirt İli Fıstık Üreticileri Birliği hakkında Türk Ticaret Kanununun 482. ve 483. Maddeleri uyarınca ihtar olunur.